MASZ PRAWO sp. z o.o., ul. Kościelna 11A, 43-109 Tychy

Przedsiębiorca

Stała obsługa

Najbardziej kompleksową spośród usług oferowanych przedsiębiorcom jest zlecenie stałej obsługi, które polega na powierzeniu spółce rozwiązania wszelkich problemów prawnych danego przedsiębiorstwa. Spółka zajmie się m in. sporządzaniem dokumentów korporacyjnych, umów, statutów czy regulaminów, wypracowaniem prawidłowych procedur postępowania, bieżącym wsparciem procesów biznesowych, odpowiedzią na korespondencję o charakterze prawnym, prowadzeniem spraw sądowych i windykacją należności. Obsługa odbywa się zdalnie lub w siedzibie klienta. Ideą tej usługi jest zabezpieczenie interesów prawnych danego przedsiębiorstwa w taki sposób, aby swoje wysiłki mogło ono skoncentrować w całości na prowadzeniu działalności biznesowej. W tym modelu spółka staje się czymś na kształt działu prawnego danego przedsiębiorstwa, oferując bieżący dostęp do specjalistów z wielu dziedzin i nowoczesnych narzędzi prawnych, lecz nie generując kosztów które pociągałoby za sobą utworzenie takiego działu wewnątrz przedsiębiorstwa.Honorarium za stałą obsługę zależne jest od potrzeb danego przedsiębiorstwa, języka w którym odbywa się obsługa i rozmiaru prac do wykonania, więc każdorazowo jest ustalane indywidualnie. Jest to kwota w stałej wysokości, płatna co miesiąc na podstawie wystawionej przez spółkę faktury VAT. Z uwagi na skalę świadczonej pomocy, jest to usługa preferowana przez średnich i dużych przedsiębiorców.

Jeśli chcesz umówić się na spotkanie w celu szczegółowego zapoznania się z ofertą spółki, napisz do nas na adres: m.krok@masz-prawo.com

Ryczałt godzinowy

Ryczałt godzinowy to usługa pośrednia pomiędzy stałą obsługą przedsiębiorcy a zleceniem jednorazowym. Polega ona na zamówieniu przez przedsiębiorcę od 8 do 40 godzin pracy spółki w każdym miesiącu, z ich przeznaczeniem na bieżącą obsługę prawną. Gwarantuje to klientowi wygodny i bieżący dostęp do usług prawnych oraz czas na rozwiązanie bardziej skomplikowanych zagadnień. Dokładne przeznaczenie wykupionych godzin zależy od potrzeb przedsiębiorstwa i może obejmować np.: analizę i sporządzanie umów, statutów, regulaminów, dokumentów korporacyjnych, udział w zgromadzeniach wspólników, posiedzeniach zarządu czy rady nadzorczej, opracowanie zagadnień istotnych biznesowo dla danego przedsiębiorstwa, pomoc w prowadzeniu negocjacji, sporządzanie odpowiedzi na korespondencję o charakterze prawnym czy bieżące odpowiadanie na pytania prawne pracowników. Obsługa przedsiębiorstwa odbywa się zdalnie. Ideą tej usługi jest zagwarantowanie klientowi dostępu do określonej ilości czasu pracy spółki i możliwość jego spożytkowania na czynności najbardziej w danym momencie potrzebne, przy jednoczesnym zapewnieniu przedsiębiorcy pełnej kontroli nad kosztami tak prowadzonej obsługi.Kwota honorarium za ryczałt godzinowy stanowi wypadkową ustalonej ze spółką stawki godzinowej oraz wybranej przez klienta ilości godzin. Jest to kwota w stałej wysokości, płatna co miesiąc na podstawie wystawionej przez spółkę faktury VAT. Z uwagi na pełną kontrolę kosztów pomocy prawnej, jest to usługa preferowana przez mikro- i małych przedsiębiorców.

Jeśli chcesz umówić się na spotkanie w celu szczegółowego zapoznania się z ofertą spółki, napisz do nas na adres: m.krok@masz-prawo.com

Zlecenie jednorazowe

Zlecenie jednorazowe to oferta dla klientów z pilnym problemem prawnym, który wymaga szybkiej interwencji, typu niespodziewany pozew, niekorzystny wyrok, kontrola skarbowa, negatywna decyzja administracyjna czy informacja o wszczęciu postępowania przeciwko danemu przedsiębiorcy. Może ona również polegać na zleceniu prowadzenia sprawy sądowej, administracyjnej czy przeprowadzenia egzekucji wierzytelności, zleceniu sporządzenia dokumentu korporacyjnego, umowy, statutu, regulaminu, pomoc w prowadzeniu negocjacji czy udział w zgromadzeniu wspólników, posiedzeniu zarządu bądź rady nadzorczej. Jest to więc bardzo pojemna usługa, która obejmuje praktycznie wszystkie działania prawne jakich przedsiębiorca może w swojej działalności potrzebować.Zlecenie jednorazowe dla spółki można złożyć osobiście bądź drogą mailową, w obu przypadkach należy jednak pamiętać o dostarczeniu spółce kompletu dokumentów dotyczących danego zlecenia. Zlecenie każdorazowo wyceniane jest indywidualnie, i zawsze jest to jedna kwota honorarium, płatna bezpośrednio po przyjęciu oferty spółki przez klienta. Do wykonania usługi spółka przystępuje po otrzymaniu honorarium. Wykonanie usługi może, w zależności od jej charakteru, odbywać się zdalnie.

Jeśli jesteś zainteresowany usługą zlecenia jednorazowego, skontaktuj się z nami za pośrednictwem zakładki kontakt.