MASZ PRAWO Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Krok, ul. Żeliwna 38/1B, 40-599 Katowice

Klient zagraniczny

Sporządzanie dokumentów

Najbardziej klasyczną usługą dla klienta zagranicznego jest analiza, sporządzanie bądź redagowanie dokumentów, w tym wszelkiego rodzaju umów, statutów, czy porozumień. Usługa może odbywać się na wiele różnych sposobów, takich jak: analiza prawna dokumentu sporządzonego w języku angielskim, przygotowanie dokumentu w języku angielskim na bazie dokumentu polskiego, przygotowanie dokumentu w języku polskim na bazie dokumentu angielskiego bądź sporządzenie od podstaw dokumentu dwujęzycznego, polsko – angielskiego. W zależności od potrzeb klienta, oferujemy również pomoc w zakresie negocjacji warunków danej umowy z kontrahentem zagranicznym. Specyfiką tego rodzaju usługi jest pomoc w zawieraniu kontraktów pomiędzy podmiotem polskim a podmiotem zagranicznym poprzez sporządzenie dokumentów w dwóch językach, przy uwzględnieniu różnic występujących w instytucjach prawnych obu państw oraz z dokonaniem optymalnego dla klienta wyboru prawa właściwego dla danego stosunku prawnego.

Kancelaria sporządza dokumenty w oparciu o prawo Rzeczpospolitej Polskiej, prawo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz prawo Republiki Irlandii. Aktualnie kancelaria nie świadczy w/w usług w oparciu o systemy prawne innych państw.

Zlecenie sporządzenia dokumentów następuje zwykle drogą mailową. Po zapoznaniu się ze specyfiką zlecenia, kancelaria sporządza umowę i wysyła ją do klienta, który po jej zaakceptowaniu powinien ją wydrukować, własnoręcznie podpisać i odesłać jej skan bądź czytelną fotografię. Koszt sporządzenia danego dokumentu zawsze ustalany jest indywidualnie, jednakże zawsze jest to stała kwota, płatna bezpośrednio po podpisaniu umowy przez klienta. Do wykonania usługi przystępujemy po zaksięgowaniu kwoty honorarium na rachunku bankowym kancelarii.

Jeżeli chcesz zlecić nam sporządzenie dokumentu prawnego, skontaktuj się z nami za pośrednictwem zakładki kontakt.

Usługi prawne

Kancelaria Masz Prawo oferuje szeroki zakres usług dla klienta zagranicznego, zarówno dla osób fizycznych jak i dla przedsiębiorców. Osoby fizyczne najczęściej poszukują pomocy w sprawach takich jak: problemy medyczne i ubezpieczeniowe, unikanie podwójnego opodatkowania dochodów, sprawy spadkowe oraz obywatelskie. Przedsiębiorcy zagraniczni najczęściej poszukują usług takich jak: rejestracja spółek, prowadzenie negocjacji, sporządzanie raportów due diligence oraz kompleksowa pomoc w procesie inwestycyjnym. Specyfika takich usług polega na świadczeniu ich w Polsce, lecz na rzecz podmiotu zagranicznego i najczęściej odbywa się zdalnie, bez fizycznego spotkania z klientem.

Zlecenie wykonania usługi dla klienta zagranicznego następuje zwykle drogą mailową. Po zapoznaniu się z potrzebami klienta, kancelaria sporządza umowę i wysyła ją do klienta, który po jej zaakceptowaniu powinien ją wydrukować, własnoręcznie podpisać i odesłać jej skan bądź czytelną fotografię. Koszt usługi prawnej zawsze ustalany jest indywidualnie, zależy bowiem od rodzaju problemu prawnego i kilku czynników o zmiennym charakterze, jednakże zawsze jest to stała kwota honorarium, płatna bezpośrednio po podpisaniu umowy przez klienta. Do wykonania usługi przystępujemy po zaksięgowaniu kwoty honorarium na rachunku bankowym kancelarii.

Jeśli chcesz zapytać kancelarię o daną usługę, skontaktuj się z nami za pośrednictwem zakładki kontakt.

Opinie prawne

Czasami klient zagraniczny zainteresowany jest kompleksową analizą zagadnienia prawnego, czy to związanego z rynkiem na którym już działa, czy z rynkiem na który dopiero planuje wejść, czy też związanego z planowaną zagraniczną akwizycją. Takim klientom polecamy usługę opinii prawnej, będącej pisemną analizą zagadnień prawnych, z jakimi klient może się spotkać w planowanej działalności biznesowej. Opinia skupia się na odpowiedzi na pytania klienta, wskazując prawidłowy sposób postępowania w danej sytuacji, ze szczególnym podkreśleniem ryzyk prawnych, jakie pociągają za sobą obowiązujące przepisy oraz kwestii które w przyszłości mogą okazać się sporne i ryzykowne. Opinia zaopatrzona jest w spis treści, który ułatwia wyszukanie konkretnego zagadnienia, oraz we wnioski płynące z analizy prawnej, wyodrębnione w jej części końcowej. Wnioski są sformułowane w sposób precyzyjny i zrozumiały dla klienta. Opinie sporządzane są w formacie .pdf i podpisane podpisem elektronicznym.

Zlecenie sporządzenia opinii prawnej następuje zwykle drogą mailową. Po oszacowaniu czasu potrzebnego do sporządzenia opinii, kancelaria sporządza umowę i wysyła ją do klienta, który po jej zaakceptowaniu powinien ją wydrukować, własnoręcznie podpisać i odesłać jej skan bądź czytelną fotografię. Koszt sporządzenia opinii ustalany jest indywidualnie, jednakże zawsze jest to stała kwota, płatna bezpośrednio po podpisaniu umowy przez klienta. Do wykonania usługi przystępujemy po zaksięgowaniu kwoty honorarium na rachunku bankowym kancelarii.

Jeśli chcesz zlecić kancelarii sporządzenie opinii prawnej, skontaktuj się z nami za pośrednictwem zakładki kontakt.