MASZ PRAWO sp. z o.o., ul. Kościelna 11A, 43-109 Tychy

Klient zagraniczny

Sporządzanie dokumentów

Najbardziej klasyczną usługą dla klienta zagranicznego jest analiza, sporządzanie bądź redagowanie dokumentów, w tym wszelkiego rodzaju umów, statutów, czy porozumień. Usługa może odbywać się na wiele różnych sposobów, takich jak: analiza prawna dokumentu sporządzonego w języku angielskim, przygotowanie dokumentu w języku angielskim na bazie dokumentu polskiego, przygotowanie dokumentu w języku polskim na bazie dokumentu angielskiego bądź sporządzenie od podstaw dokumentu dwujęzycznego, polsko – angielskiego. W zależności od potrzeb klienta, oferujemy również pomoc w zakresie negocjacji warunków danej umowy z kontrahentem zagranicznym. Specyfiką tego rodzaju usługi jest pomoc w zawieraniu kontraktów pomiędzy podmiotem polskim a podmiotem zagranicznym poprzez sporządzenie dokumentów w dwóch językach, przy uwzględnieniu różnic występujących w instytucjach prawnych obu państw oraz z dokonaniem optymalnego dla klienta wyboru prawa właściwego dla danego stosunku prawnego.Spółka sporządza dokumenty w oparciu o prawo Rzeczpospolitej Polskiej, prawo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, prawo Republiki Irlandii, prawo stanu Delaware oraz prawo Singapuru. Aktualnie spółka nie świadczy w/w usług w oparciu o systemy prawne innych państw.

Zlecenie sporządzenia dokumentów następuje zwykle drogą mailową. Po zapoznaniu się ze specyfiką zlecenia, spółka sporządza umowę i wysyła ją do klienta, który po jej zaakceptowaniu powinien ją wydrukować, własnoręcznie podpisać i odesłać jej skan. Koszt sporządzenia danego dokumentu zawsze ustalany jest indywidualnie, jednakże zawsze jest to stała kwota, płatna bezpośrednio po podpisaniu umowy przez klienta. Do wykonania usługi przystępujemy po zaksięgowaniu kwoty honorarium na rachunku bankowym spółki.

Jeżeli chcesz zlecić nam sporządzenie dokumentu prawnego, skontaktuj się z nami za pośrednictwem zakładki kontakt.

Usługi prawne

MASZ PRAWO sp. z o.o. oferuje szeroki zakres usług dla klienta zagranicznego, zarówno dla osób fizycznych jak i dla przedsiębiorców. Osoby fizyczne najczęściej poszukują pomocy w sprawach takich jak: problemy ubezpieczeniowe, unikanie podwójnego opodatkowania dochodów, sprawy spadkowe oraz obywatelskie. Przedsiębiorcy zagraniczni najczęściej poszukują usług takich jak: rejestracja spółek, prowadzenie negocjacji, sporządzanie raportów due diligence oraz kompleksowa pomoc w procesie inwestycyjnym. Specyfika takich usług polega na świadczeniu ich w Polsce, lecz na rzecz podmiotu zagranicznego i najczęściej odbywa się zdalnie, bez fizycznego spotkania z klientem.Zlecenie wykonania usługi dla klienta zagranicznego następuje zwykle drogą mailową. Po zapoznaniu się z potrzebami klienta, spółka sporządza umowę i wysyła ją do klienta, który po jej zaakceptowaniu powinien ją wydrukować, własnoręcznie podpisać i odesłać jej skan bądź czytelną fotografię. Koszt usługi prawnej zawsze ustalany jest indywidualnie, zależy bowiem od rodzaju problemu prawnego i kilku czynników o zmiennym charakterze, jednakże zawsze jest to stała kwota honorarium, płatna bezpośrednio po podpisaniu umowy przez klienta. Do wykonania usługi przystępujemy po zaksięgowaniu kwoty honorarium na rachunku bankowym spółki.

Jeśli chcesz zapytać spółkę o daną usługę, skontaktuj się z nami za pośrednictwem zakładki kontakt.

Konsultacje

Czasami klient zagraniczny zainteresowany jest kompleksową analizą zagadnienia prawnego, czy to związanego z rynkiem na którym już działa, czy z rynkiem na który dopiero planuje wejść, czy też związanego z planowaną zagraniczną akwizycją. Takim klientom polecamy usługę konsultacji, będącą pisemną analizą zagadnień prawnych, z jakimi klient może się spotkać w planowanej działalności biznesowej. Analiza skupia się na odpowiedzi na pytania klienta, wskazując prawidłowy sposób postępowania w danej sytuacji, ze szczególnym podkreśleniem ryzyk prawnych, jakie pociągają za sobą obowiązujące przepisy oraz kwestii które w przyszłości mogą okazać się sporne i ryzykowne. Analiza zaopatrzona jest w spis treści, który ułatwia wyszukanie konkretnego zagadnienia, oraz we wnioski płynące z analizy prawnej, wyodrębnione w jej części końcowej. Wnioski są sformułowane w sposób precyzyjny i zrozumiały dla klienta. Analizy sporządzane są w formacie .pdf . Zlecenie konsultacji następuje zwykle drogą mailową. Po oszacowaniu czasu potrzebnego do sporządzenia analizy, spółka sporządza umowę i wysyła ją do klienta, który po jej zaakceptowaniu powinien ją wydrukować, własnoręcznie podpisać i odesłać jej skan. Koszt sporządzenia analizy ustalany jest indywidualnie, jednakże zawsze jest to stała kwota, płatna bezpośrednio po podpisaniu umowy przez klienta. Do wykonania usługi przystępujemy po zaksięgowaniu kwoty honorarium na rachunku bankowym spółki.

Jeśli chcesz zlecić spółce wykonanie konsultacji, skontaktuj się z nami za pośrednictwem zakładki kontakt.