MASZ PRAWO Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Krok, ul. Żeliwna 38/1B, 40-599 Katowice

Przedsiębiorca

Stała obsługa

Najbardziej kompleksową spośród usług oferowanych przedsiębiorcom jest zlecenie stałej obsługi, które polega na powierzeniu kancelarii rozwiązania wszelkich problemów prawnych danego przedsiębiorstwa. Kancelaria zajmie się m in. sporządzaniem dokumentów korporacyjnych, umów, statutów czy regulaminów, wypracowaniem prawidłowych procedur postępowania, bieżącym wsparciem procesów biznesowych, odpowiedzią na korespondencję o charakterze prawnym, prowadzeniem spraw sądowych i windykacją należności. Obsługa odbywa się zdalnie lub w siedzibie klienta. Ideą tej usługi jest zabezpieczenie interesów prawnych danego przedsiębiorstwa w taki sposób, aby swoje wysiłki mogło ono skoncentrować w całości na prowadzeniu działalności biznesowej. W tym modelu kancelaria staje się czymś na kształt działu prawnego danego przedsiębiorstwa, oferując bieżący dostęp do specjalistów z wielu dziedzin i nowoczesnych narzędzi prawnych, lecz nie generując kosztów które pociągałoby za sobą utworzenie takiego działu wewnątrz przedsiębiorstwa.

Honorarium za stałą obsługę zależne jest od potrzeb danego przedsiębiorstwa i rozmiaru prac do wykonania, więc każdorazowo jest ustalane indywidualnie. Jest to kwota w stałej wysokości, płatna co miesiąc na podstawie wystawionej przez kancelarię faktury VAT. Z uwagi na skalę świadczonej pomocy, jest to usługa preferowana przez średnich i dużych przedsiębiorców.

Jeśli chcesz umówić się na spotkanie w celu szczegółowego zapoznania się z ofertą kancelarii, napisz do nas na adres: m.krok@masz-prawo.com

Ryczałt godzinowy

Ryczałt godzinowy to usługa pośrednia pomiędzy stałą obsługą przedsiębiorcy a zleceniem jednorazowym. Polega ona na zamówieniu przez przedsiębiorcę od 10 do 60 godzin pracy kancelarii w każdym miesiącu, z ich przeznaczeniem na bieżącą obsługę prawną. Gwarantuje to klientowi wygodny i bieżący dostęp do usług prawnych oraz czas na rozwiązanie bardziej skomplikowanych zagadnień. Dokładne przeznaczenie wykupionych godzin zależy od potrzeb przedsiębiorstwa i może obejmować np.: analizę i sporządzanie umów, statutów, regulaminów, dokumentów korporacyjnych, udział w zgromadzeniach wspólników, posiedzeniach zarządu czy rady nadzorczej, opracowanie zagadnień istotnych biznesowo dla danego przedsiębiorstwa, pomoc w prowadzeniu negocjacji, sporządzanie odpowiedzi na korespondencję o charakterze prawnym czy bieżące odpowiadanie na pytania prawne pracowników. Obsługa przedsiębiorstwa odbywa się zdalnie. Ideą tej usługi jest zagwarantowanie klientowi dostępu do określonej ilości czasu pracy kancelarii i możliwość jego spożytkowania na czynności najbardziej w danym momencie potrzebne, przy jednoczesnym zapewnieniu przedsiębiorcy pełnej kontroli nad kosztami tak prowadzonej obsługi.

Kwota honorarium za ryczałt godzinowy stanowi wypadkową ustalonej z kancelarią stawki godzinowej oraz wybranej przez klienta ilości godzin. Jest to kwota w stałej wysokości, płatna co miesiąc na podstawie wystawionej przez kancelarię faktury VAT. Z uwagi na pełną kontrolę kosztów pomocy prawnej, jest to usługa preferowana przez mikro- i małych przedsiębiorców.

Jeśli chcesz umówić się na spotkanie w celu szczegółowego zapoznania się z ofertą kancelarii, napisz do nas na adres: m.krok@masz-prawo.com

Zlecenie jednorazowe

Zlecenie jednorazowe to oferta dla klientów z pilnym problemem prawnym, który wymaga szybkiej interwencji, typu niespodziewany pozew, niekorzystny wyrok, kontrola skarbowa, negatywna decyzja administracyjna czy informacja o wszczęciu postępowania przeciwko danemu przedsiębiorcy. Może ona również polegać na zleceniu prowadzenia sprawy sądowej, administracyjnej czy przeprowadzenia egzekucji wierzytelności, zleceniu sporządzenia dokumentu korporacyjnego, umowy, statutu, regulaminu, pomoc w prowadzeniu negocjacji czy udział w zgromadzeniu wspólników, posiedzeniu zarządu bądź rady nadzorczej. Jest to więc bardzo pojemna usługa, która obejmuje praktycznie wszystkie działania prawne jakich przedsiębiorca może w swojej działalności potrzebować.

Zlecenie jednorazowe dla kancelarii można złożyć osobiście bądź drogą mailową, w obu przypadkach należy jednak pamiętać o dostarczeniu kancelarii kompletu dokumentów dotyczących danego zlecenia. Zlecenie każdorazowo wyceniane jest indywidualnie, i zawsze jest to jedna kwota honorarium, płatna bezpośrednio po przyjęciu oferty kancelarii przez klienta. Do wykonania usługi kancelaria przystępuje po otrzymaniu honorarium. Wykonanie usługi może, w zależności od jej charakteru, odbywać się zdalnie.

Jeśli jesteś zainteresowany usługą zlecenia jednorazowego, skontaktuj się z nami za pośrednictwem zakładki kontakt.